CHUYÊN VIÊN

PHAN HUY THÁI NGUYÊN

Luật sư

PHAN ĐƯỜNG DANH PHI

Luật sư tập sự

MAI TRẦN

Trợ lý luật sư

LÊ CÔNG MẠNH LINH

Trợ lý luật sư

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Chuyên viên cấp cao

NGUYỄN THANH TÙNG

Trợ lý luật sư

LÂM KIỀU PHƯƠNG

Trợ lý luật sư

TRẦN THỊ HẢI YẾN

Trợ lý luật sư

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Trợ lý luật sư

PHẠM LÂM BẢO TRÂN

Trợ lý luật sư

TRẦN THỊ MỸ TÍN

Trợ lý luật sư