top of page

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC TỐ TỤNG

Các luật sư chuyên về tranh tụng của chúng tôi đảm nhận việc đại diện hoặc bào chữa/bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án hình sự, dân sự, thương mại, lao động tại Tòa án các cấp (bao gồm cả các giai đoạn tố tụng đặc biệt (giám đốc thẩm, tái thẩm) cũng như giai đoạn tiền tố tụng) và tại các Trung tâm trọng tài thương mại theo thủ tục tố tụng tòa án hoặc trọng tài theo pháp luật Việt Nam.

Các công việc chính mà chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực tranh tụng bao gồm:

  • Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ án hình sự hoặc trong giai đoạn tiền tố tụng.

  • Tư vấn hoàn thiện các thủ tục, tiến hành các quy trình khiếu nại, khởi kiện để giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, lao động.

  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và thực hiện các thủ tục khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài có thẩm quyền.

  • Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp hoặc Trọng tài theo yêu cầu và trên cơ sở ủy quyền của khách hàng;

  • Đại diện cho khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp, để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Liên hệ chính:

_DSC5671.png

LUẬT SƯ NGUYỄN THÀNH CÔNG

Luật sư Điều hành

conglawyer@dongphuongluat.com

bottom of page