top of page

Bỏ quy định về trách nhiệm gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề của kế toán viên hành nghềThông tư 44/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/07/2019 bãi bỏ Khoản 1 Điều 15 Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán với nội dung sau:


Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, kế toán viên hành nghề phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho BTC thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đồng thời, Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về báo cáo cập nhật kiến thức kế toán viên tại Thông tư 292/2016/TT-BTC theo hướng chi tiết hơn về nội dung của báo cáo, cách thức thực hiện việc gửi báo cáo, mẫu đề cương ….


Thông tư 44/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.26 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page