top of page

Tư vấn

  • 1 gi
  • 19,99 Đồng Việt Nam
  • Location 1

Mô tả dịch vụ

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau: • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định các hợp đồng kinh doanh, thương mại trong nước và quốc tế. • Tư vấn các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Thực hiện thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence), hỗ trợ đàm phán, thẩm định hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, v.v…. • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quản trị doanh nghiệp: Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, công bố thông tin doanh nghiệp, soạn thảo điều lệ và các tài liệu quản trị doanh nghiệp, v.v… • Tư vấn pháp luật về đầu tư: Tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, gia hạn dự án đầu tư trong nước và các dự án đầu tư ra nước ngoài v.v… • Tư vấn pháp luật về ngân hàng, tài chính, thuế: Tư vấn hợp đồng vay, cho vay, các giao dịch có bảo đảm, phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, tư vấn chung về các quy định pháp luật về kế toán, thuế, v.v… • Tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản: Tư vấn, thẩm định hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản có trên đất, tư vấn thủ tục thành lập dự án kinh doanh bất động sản (nhà phố, căn hộ, đất nền…), xin giấy phép xây dựng, v.v… • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ: Đăng ký nhãn hiệu thương mại, quyền tác giả, bằng sáng chế, hợp đồng chuyển giao công nghệ, v.v… • Tư vấn pháp luật lao động của Việt Nam cho người sử dụng lao động: Hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, tư vấn thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động, v.v… • Tư vấn xử lý và thu hồi nợ. • Tư vấn pháp luật hành chính: Tư vấn các thủ tục xuất nhập khẩu, xin giấy phép xây dựng, v.v…


Chi tiết liên hệ

  • 19B Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

    + 02862906422

    info@dongphuongluat.com


bottom of page