TIN TỨC PHÁP LUẬT

Hiệu lực của Văn bản ủy quyền viết tay

Vì muốn nhanh chóng mà hiện nay khá nhiều người chỉ mua bán hoặc ủy quyền bằng giấy viết tay. Tuy nhiên, liệu rằng chỉ ủy quyền bằng giấy viết tay thì có hợp pháp không?

11 thg 9, 2021

Hướng dẫn chi tiết Luật Cư trú 2020

Thông tư 55/2021 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết quy định tại Luật Cư trú 2020.

26 thg 6, 2021

06 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Luật đất đai 2013

Đây là nội dung tại Quyết định 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của Thủ tướng Chính phủ.

8 thg 6, 2021

Rút đơn khởi kiện có được trả tiền tạm ứng án phí không

Nếu không thuộc trường hợp được miễn thì khi nộp đơn khởi kiện phải nộp tạm ứng án phí. Vậy liệu nếu rút đơn khởi kiện thì có được trả lại số tiền tạm ứng này không

24 thg 5, 2021

Đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam 2021 mới nhất

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Dưới đây là đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

24 thg 5, 2021

Thỏa thuận thử việc nhưng không ký hợp đồng, có trái luật?

Trước khi chính thức xác lập quan hệ lao động bằng hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động thường sẽ thỏa thuận về việc làm thử. Vậy thỏa thuận thử việc có bắt buộc phải lập thành hợp đồng dưới hình thức văn bản?

24 thg 5, 2021