top of page

17/3/21

Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành 4 Án lệ mới

Ngày 12/3/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ số 40, 41, 42, 43

Theo đó, công bố thêm 04 án lệ mới, gồm:


  • Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế;

  • Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế;

  • Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài;

  • Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài  sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Các án lệ trên được áp dụng trong xét xử từ ngày 15/04/2021.


Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Quyết định 42/QĐ-CA chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký.

Từ khóa: 

Án lệ, Án lệ mới 2021, hội đồng thẩm phán, TANDTC, Tòa án nhân dân tối cao

Tải xuống

bottom of page