top of page

11/9/21

Hiệu lực của Văn bản ủy quyền viết tay

Vì muốn nhanh chóng mà hiện nay khá nhiều người chỉ mua bán hoặc ủy quyền bằng giấy viết tay. Tuy nhiên, liệu rằng chỉ ủy quyền bằng giấy viết tay thì có hợp pháp không?

Có được ủy quyền bằng giấy viết tay không?

Hiện nay, khi làm ủy quyền, mọi người thường sử dụng Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, pháp luật chỉ quy định về Hợp đồng ủy quyền mà không đề cập đến Giấy ủy quyền.


Về Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền được định nghĩa như sau:

 • Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đồng thời, Điều 55 Luật Công chứng năm 2014 cũng chỉ nêu thủ tục công chứng Hợp đồng ủy quyền mà không có quy định nào bắt buộc Hợp đồng ủy quyền phải thể hiện bằng văn bản hay lời nói, đánh máy sẵn hay viết tay…


Có thể thấy, Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận của các bên. Do đó, việc viết tay hay đánh máy, công chứng hay không công chứng cũng được thực hiện theo thỏa thuận của các bên.


Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng khi thực hiện việc đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn, đăng ký nhận cha mẹ con thì không được phép ủy quyền. Đồng thời, với các trường hợp sau đây, bắt buộc phải lập Hợp đồng ủy quyền có công chứng:


 • Ủy quyền đăng ký hộ tịch theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP (trừ trường hợp không được ủy quyền) thì đều phải lập thành văn bản, được chứng thực trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền.

 • Vợ chồng ủy quyền về thỏa thuận mang thai hộ phải lập thành văn bản có công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình…

Về Giấy ủy quyền

Như đã phân tích ở trên, hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về Giấy ủy quyền. Tuy nhiên, Giấy ủy quyền vẫn làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền nên vẫn được coi là một giao dịch dân sự.


Đồng thời, theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015:

 • Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Căn cứ quy định này, có thể thấy, do Giấy ủy quyền chỉ có một bên ủy quyền đơn phương đưa ra yêu cầu ủy quyền nên giấy ủy quyền là hành vi pháp lý đơn phương.

Ngoài ra, về hình thức của giao dịch dân sự, khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự nêu rõ:

 • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể

Do đó, khi các bên sử dụng Giấy ủy quyền thì hoàn toàn có thể viết tay. Dù vậy, cần lưu ý các điều kiện có hiệu lực của Giấy ủy quyền viết tay nêu tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Người ủy quyền có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với công việc ủy quyền.

 • Người ủy quyền hoàn toàn tự nguyện.

 • Mục đích và nội dung của Giấy ủy quyền không vi phạm điều cấm của luật cũng không trái đạo đức, xã hội.

Như vậy, ủy quyền bằng giấy viết tay hoàn toàn hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để Giấy/Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực pháp luật.


Cách viết ủy quyền bằng giấy viết tay

Mặc dù không yêu cầu ủy quyền phải được lập bằng hình thức nào nhưng khi ủy quyền đều phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Ngày tháng năm lập ủy quyền.

 • Thông tin các bên: Thông tin này phải bao gồm họ và tên, năm sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ…

 • Phạm vi ủy quyền: Trong mục này, các bên cần phải nêu rõ công việc ủy quyền. Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có; Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì...

 • Thời hạn: Nêu rõ ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc việc ủy quyền hoặc có thể ghi là “cho đến khi hoàn thành xong công việc ủy quyền”. Ngoài ra, nếu hai bên không thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì thời hạn này sẽ mặc định là 01 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền.

Ngoài ra, các bên còn có thể thỏa thuận về thù lao của việc ủy quyền. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 562 Bộ luật Dân sự thì đây không phải yêu cầu bắt buộc.

Từ khóa: 

ủy quyền, giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền, giao dịch ủy quyền

Nguồn: 

Tải xuống

TIN BÀI MỚI

Từ 1-7: Bị tòa bác yêu cầu ly hôn, được nộp đơn lại ngay, không cần chờ 1 năm

Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Talkshow Nhận diện lừa đảo qua mạng do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 05/06/2024

Công văn số 1083/VKSTC-V9 của VKSNDTC giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

bottom of page