top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các quyết định kinh doanh chiến lược của khách hàng trong các lĩnh vực sau: 

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp (Legal due diligence).

  • Cấu trúc pháp lý của các giao dịch.

  • Hỗ trợ pháp lý toàn bộ quá trình mua bán công ty và nhóm công ty.

  • Hỗ trợ giao dịch chia, tách và tổ chức lại doanh nghiệp.

  • Các dịch vụ pháp lý sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

bottom of page