top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý và trợ giúp khách hàng trong các lĩnh vực sau:

  • Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

  • Các vấn đề Quản trị và Tuân thủ trong Doanh nghiệp.

  • Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

  • Dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp.

  • Các thủ tục đăng ký thành lập, gia hạn dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.

  • Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

bottom of page